www.emiestas.lt pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas.

Nesant galimybei prekes grąžinti į klientų aptarnavimo centrą, pirkėjas gali grąžinti kokybiškas prekes kurjeriui, padengdamas grąžinimo išlaidas. Pirkėjas grąžindamas prekes kurjeriu privalo užpildyti pirkimo taisyklėse nurodytą pavyzdinę 
Sutarties atsisakymo formą, kuri privalo būti išsiųsta el. paštu:
 
info @ emiestas.lt ir pridėti prie siunčiamos prekės.

Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą-faktūrą ir užsakymo numerį.

Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

Pirkėjo teisė atsisakyti internetinėje parduotuvėje su pardavėju sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties netaikoma:

 •          sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 •          sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 •          sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 •          sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 •          sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 •          sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.


Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į klientų aptarnavimo centrą el. paštu 
info @ emiestas.lt arba į prekės gamintojo įgaliotąjį servisą (garantinės priežiūros servisų kontaktus rasite prisegtus prie prekės sąskaitos faktūros).

Konkrečios prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodomas prekių aprašymuose, pirkimo dokumentuose, garantiniuose talonuose ar panašiuose dokumentuose.

Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, garantiniam remontui prekės nėra priimamos. Iškilus nesklandumams dėl prekių kokybės, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją, kuris nukreips į atitinkamą garantinio aptarnavimo centrą arba į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, priklausomai nuo prekės gamintojo.

Pateikus prekes garantiniam aptarnavimui Pardavėjui, prekės yra siunčiamos aptarnavimui į garantinio aptarnavimo centrus, kurie gali būti ir kitoje ES valstybėje. Tokiu atveju prekės garantinio aptarnavimo procesas trunka nuo 30 iki 70 kalendorinių dienų, priklausomai nuo prekės pobūdžio.

Pirkėjas turi teisę į nemokamą įrenginio taisymą arba keitimą, jeigu jis turi gamyklinį defektą ir yra sąlygotas ne dėl kliento ar trečiųjų asmenų kaltės.

1. Dėl šių sutarties sąlygų nesilaikymo defektai nešalinami šiais atvejais:

 •          jei pirkėjas neturi pirkimo įrodymo;
 •          jei pirkėjas nesilaikė produkto instrukcijos sąlygų, elementarių saugos priemonių ir saugaus naudojimo sąlygų ir/ar buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 •          jei elektroniniai prietaisai turi mechaninių pažeidimų, į juos yra patekę pašalinių medžiagų ar korozinių skysčių;
 •          jei garantinė plomba yra pažeista arba yra darytas neleistinas produkto remontas;
 •          jei serijos numeris buvo pakeistas, pašalintas arba jo neįmanoma nustatyti;
 •          jei buvo naudojamas nestandartinis maitinimo šaltinis, priedai ar atsarginės dalys ir reikmenys (tonerio kasetės ir t.t.), kurias gamintojas nėra sertifikavęs naudojimui su nurodytu produktu ir jei to pasekoje buvo padaryta žala produktui;
 •          jei produktui buvo padaryta žala naudojant žemos kokybės CD ir DVD diskus;
 •          jei produktui buvo padaryta žala dėl valstybės reguliuojamų elektros energijos ir telekomunikacijų tinklo standartų nesilaikymo, gaisro, žaibo išlydžių ar kitų stichinių nelaimių, kompiuterinių virusų, pašalinių daiktų, vabzdžių, drėgmės ar korozinių medžiagų;
 •          jei produktas, skirtas asmeniniam (namų, šeimos ir t.t.) naudojimui, buvo naudojamas pelno, gamybos ar kitais netinkamais tikslais.


2. Papildomos sąlygos:

 •          Pardavėjas neatsakingas tais atvejais, kai buvo naudojami nestandartiniai signalo šaltiniai, naudojamiems elektrocheminiams energijos šaltiniams, už programinę įrangą, ir žaliavų bei produktų, kurie linkę pasenti dėl susidėvėjimo ar sunaudojimo (toneriai, kasetės, diskeliai, CD ir DVD diskai, akumuliatoriai ir t.t.).
 •          Įrenginiai, pateikiami garantiniam aptarnavimui negali talpinti kliento asmeninių duomenų bei SIM kortelių, priešingu atveju jie bus sunaikinami.
 •          Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokią žalą asmenims ar objektams ir padarytus nuostolius dėl teisingo naudojimosi sąlygų nesilaikymo.
 •          Įrenginiai, pateikiami garantiniam aptarnavimui, negali būti apsaugoti pardavėjui nežinomu slaptažodžiu.


Iš garantinio aptarnavimo centro ir (ar) Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perduotos prekės yra saugomos 1 (vieną) mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti prekę grįžusią iš garantinio aptarnavimo centro. Per numatytą terminą Pirkėjui neatsiėmus prekės, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti. Prekė perduodama įmonei, kuri surenka panaudotą elektros ir elektronikos įrangą bei buitinę techniką ar kitus daiktus. Tokiu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtoje prekėje likusią Pirkėjo informaciją ir kitus dėl tokio prekės sunaikinimo patirtus Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.


PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KOKYBĖS GARANTIJOS SĄLYGOS JURIDINIAMS ASMENIMS (VERSLININKAMS)

DĖMESIO, juridiniams asmenims visoms prekėms suteikiamas 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis.

 1. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Jei kyla abejonių dėl nurodyto produkto, kreipkitės į pardavimų vadybininką prieš įsigyjant prekę. Prekė laikoma kokybiška, jie ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.
 2. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra. Garantija galioja tik tada, jei Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės įsigijimo kvitą, sąskaitą, kitą pirkimo – pardavimo dokumentą, ar kitą dokumentą, patvirtinanti prekės įsigijimą iš Pardavėjo.
 3. Kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės negali būti grąžinamos ir nėra keičiamos. Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma. Nekokybiškos prekės visų pirma turi būti pateikiamos Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisams ir tik nustačius, kad prekių negalima sutaisyti, jos yra keičiamos kitomis ir (ar) grąžinamos.
 4. Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Pinigų už prekę grąžinimo atveju, nėra grąžinamos už prekės pristatymą sumokėtos sumos. Pinigai už prekę pirkėjui grąžinami tik po to, kai prekė faktiškai grąžinama Pardavėjui.
 5. Prekių kokybei ir garantiniam terminui yra taikomos Civilinio kodekso 6.333 ir 6.335 straipsnių nuostatos. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami Pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu 
info @ emiestas.lt.

Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – 
http://ec.europa.eu/odr/.


Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali klientų aptarnavimo centre arba elektroniniu paštu 
info @ emiestas.lt.

Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
1) Prekės užsakymo numerį;
2) Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
3) Prekės pakuotės nuotrauką;
4) Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 dienų.


Pažeista siunta

Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų:

 •          apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;
 •          siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;
 •          patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai.


Jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

 


Sekite mus