Privatumo politika

UAB „Intermedija“ daugiau kaip 15 metų dirbanti IT srityje yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šį pranešimą apie privatumą, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

Pranešime apie privatumą apžvelgiamos šios temos:

 •          kaip naudojame Jūsų asmens duomenis;
 •          kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims;
 •          kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis;
 •          rinkodaros pranešimai;
 •          Jūsų teisės;
 •          kaip naudojame slapukus;
 •          kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą;
 •          Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai;
 •          kaip su mumis susisiekti.


Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šiame pranešime išdėstytomis sąlygomis.
Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums adresu info@emiestas.lt

***

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

 •          duomenų kategorijas, kurias tvarkome;
 •          tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;
 •          tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei
 •          duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.


Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos metu, o taip pat Jūsų pirkimo istoriją. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jums teikiamomis paslaugomis mūsų svetainėje („sandorių duomenys“). Sandorių duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, Jūsų banko sąskaitos duomenis bei sandorių detales. Sandorių duomenis tvarkome, kad galėtume Jums parduoti norimas prekes, teikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau pardavėme prekes ar teikėme paslaugas mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais. 

Mes tvarkome informaciją susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę.

***

KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų trečiosioms šalims, kurios mums yra svarbios, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:

 •          Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves ir mūsų kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves);
 •          Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;
 •          Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
 •          Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto ir SMS paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.


Tuo atveju, jeigu pasirinksite prekės pirkimą išsimokėtinai, mes perduosime Jūsų asmens duomenis vartojimo kredito įstaigoms, aiškiai įvardintoms mokėjimo puslapyje. Tokie duomenys apims Jūsų aktualaus sandorio duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad vartojimo kredito įstaigos, gavusios Jūsų duomenis, juos tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, prieš patvirtinant tokį duomenų perdavimą, prašome susipažinti su tokių vartojimo kredito įstaigų privatumo pranešimais.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles.

Šioje dalyje nurodytos trečiosios šalys taip pat gali būti įsisteigusios už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai apsaugota Jūsų teisė į privatumą. Norėdami sužinoti daugiau apie minimas priemones, kreipkitės į mus el. pašto adresu info@emiestas.lt

***
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:

 •          prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros arba nuo paskutinio Jūsų sandorio (priklausomai nuo to, kuris įvykis vėlesnis);
 •          sandorių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos;
 •          pranešimų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros arba nuo paskutinio Jūsų sandorio (priklausomai nuo to, kuris įvykis vėlesnis);
 •          komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.


Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus

***

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Jums leidus, el. paštu, SMS žinutėmis Jums siųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš emiestas.lt.

Tai galite padaryti:

 •          bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą;
 •          susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo centru info@emiestas.lt


Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami.

Prašome atkreipti dėmesį, jog emiestas.lt yra jungtinis įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų tinklas, visų mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti rinkodaros pranešimus.

Atsisakius rinkodaros pranešimų, informacija apie paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau teikiama.

***

JŪSŲ TEISĖS

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 •          teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
 •          teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite pataisyti atsidarę Mano paskyra 
 •          teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;
 •          teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 •          teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 •          teisę į duomenų perkeliamumą ;
 •          teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 •          teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.


Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba iškilus klausimams, rašykite mums adresu info@emiestas.lt.

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės. 

2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

3. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

7. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant užduotį dėl viešojo intereso.

8. Teisė į duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

a) Jūsų sutikimas arba
b) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, 

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves. 

9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt ar kitai priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta. 

10. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

***

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:

 •          Išoriniai šaltiniai (1);
 •          Naršyklės nustatymai (2);
 •          Mūsų interneto svetainės slapukai (3).1. Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai
Mes naudojamės „Google Analytics“ teikiama paslauga, kuri padeda analizuoti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Išsamiau su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti ar pašalinti su „Google“ paskyra susietą informaciją, pateikiama skiltyje „Aiškumas ir pasirinkimas“.

Mes leidžiame šiems patikimiems ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) besilaikantiems verslo subjektams naudoti slapukus ar panašias technologijas reklamos ir tyrimų paslaugoms teikti.

 •          Savo interneto svetainėje naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kad išsiaiškintume, kaip lankytojai naudojasi interneto svetainės turiniu. Jei nenorite, kad Jūsų naršyklėje būtų naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį. Daugiau apie „Google Analytics“ ir privatumą galite sužinoti spustelėję čia.
 •          Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes naudojamės „Google Partners“ reklamos sistema. Tokiu būdu galime Jums pateikti aktualius pasiūlymus. Jūs galite pakeisti šiuos nustatymus čia. Norėdami daugiau sužinoti apie „Google“ reklamą ir jos privatumo politiką, spustelėkite čia.
 •          Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes galime naudotis „Facebook“ reklamos platforma, kuri padeda mums nustatyti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija. Daugiau apie „Facebook“ privatumo politiką galite sužinoti spustelėję nuorodą. Be to, Jūs galite spustelėti šią nuorodą ir pakeisti savo reklamos nustatymus „Facebook“ platformoje.
 •          Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes galime naudotis „Adform“ reklamos platforma, kuri padeda mums nustatyti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija. Daugiau apie „Adform“ privatumo politiką ir nustatymus galite sužinoti spustelėję nuorodą.
 •          Mes galime naudotis „Hot Jar“ įrankiu, kad optimizuotume naudojimosi mūsų interneto svetaine patirtį. Daugiau apie šią privatumo politiką galite sužinoti spustelėję nuorodą.


2. Kaip galite valdyti slapukus

Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Jūs galite prieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiems užblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“, „Firefox“, „Internet Explorer“ ir „Safari“.

Prašome atkreipti dėmesį, jog pašalinus arba iš anksto išjungus slapukus, negalėsite tinkamai naudotis mūsų interneto svetaine ir jos tam tikromis funkcijomis.

3. Kokius slapukus naudojame

Yra keturi pagrindiniai slapukų tipai. Toliau aprašyta, kaip ir kodėl juos naudojame.

(1) Svetainės funkciniai slapukai – jie leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, „Įdėti į krepšelį“.

(2) Svetainės analitiniai slapukai – jie leidžia mums įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad galėtume pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį.

(3) Klientų parinktis įsimenantys slapukai – Jums naršant ar perkant emiestas.lt, šie slapukai įsimins Jūsų parinktis. Taip mes galime užtikrinti kuo sklandesnį pirkimo procesą, labiau pritaikytą prie Jūsų poreikių.

(4) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami Jums pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti. Jie taip pat apriboja reklamas, kad jas matytumėte tik tam tikrą skaičių kartų, ir padeda įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.

***

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMĄ

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

Vaikų asmens duomenys

Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia, aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba.
Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

***

JŪSŲ PRIVATUMO APSAUGOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Mes periodiškai galime keisti šį pranešimą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

***

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus (ypač jei esate mumis nusivylę arba manote, kad galėtume dirbti geriau).

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

 •          turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą;
 •          norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;
 •          norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą. 


Jūs galite kreiptis į mūsų skyrių asmens privatumo klausimams el. pašto adresu info@emiestas.lt.

 


Sekite mus